אירועים עתידיים

Calendar

S M T W T F S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Plant Pathology and Microbiology Seminar

Date: 
Sun, 08/08/202109:30-10:30
Location: 
Ziman auditorium
Dr. Elhanan Tzipilevich
Duke University

Plant immune system activation is necessary
for efficient interaction with auxin secreting beneficial bacteria